İş Durdurma Politikamız

 

İş Durdurma Politikamız

İSG-Ç politikalarımız ve prosedürlerimiz  bağlamında, "İşi durdurma" politikası, herhangi bir çalışanın, personel, ekipman veya çevre için risk oluşturabilecek herhangi bir aktivite veya koşul gözlemlediğinde çalışmayı durdurma hakkına ve yükümlülüğüne sahip olduğu anlamına gelir. Bu politika güvenliğin herkesin sorumluluğu olduğu ve tüm çalışanların kazaları önlemek için güvensiz koşulları veya aktiviteleri bildirme görevi olduğu prensibine dayanır.

Tüm çalışanlar, güvensiz bir durum veya aktivite gözlemlediğinde, hemen çalışmayı durdurmalı ve durumu yöneticisine, kaptanına veya formenlerine bildirmelidir. Yöneticiler, İSGÇ birimi ile durumu araştırır ve işe devam etmeden önce riski ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli önlemleri alır.

ARAS MARINE YATIRIM HOLDING, bu politika ile tüm çalışanlarımızın aşağıda maddeler halinde belirtilen durumların biri veya birden fazlası oluştuğu durumda işi durdurabileceğini taahhüt eder. Şirketimizin tüm çalışanları, işle ilgili anlamadığı veya tam doğru olmadığını düşündüğü bir şey olduğunda işi durdurma yetkisine sahiptir.

Eğer güvensiz bir şey hissederseniz, şüphelenirseniz veya görürseniz “İşi Durdurmalısınız!”

Amaç

Bu politika, tüm çalışanlarımızın güvende olduğundan ve işin her zaman güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak için hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu politika, günlük işlerimizi yönlendiren prensiplerin bir ifadesi olarak oluşturulmuştur ve yöneticilerin, çalışanların, hizmet sağlayıcıların, müşterilerin, ziyaretçilerin ve şirket temsilcilerinin yasaya, ilgili şirket politikalarına, ve prosedürlerine uygun şekilde hareket etmeleri konusundaki beklentilerimizi belirler.

Bu Politika, herhangi bir seviyede ayrımcılık yapmaz, ARAS MARINE YATIRIM HOLDING ve iştirakleri ile ilişkisi olan tüm kişilere eşit şekilde uygulanır.

Bu politika;

  1. Güvensiz bir durum fark edildiğinde veya meydana geldiğinde;
  2. Anlaşılmayan bir durum, eylem veya ihmal nedeniyle güvenli çalışma ortamının tehdit altında olduğu durumlarda;
  3. Orijinal operasyon planlarında bir değişiklik olduğunda ve bunun tehlikeli davranışlara veya ihmale neden olabileceği durumlarda;
  4. İşi daha güvenli hale getirebilecek bir şey yapılabilirse
  5. Tehlikeli davranışlarda bulunan birilerini gördüğünüz durumlarda;

“İşin Durdurulması” gerektiğini bildirir.

Bu durumda, güvensiz uygulamalar ve/veya koşullar doğrudan ilk amirlere, kaptanlara, formenlere ve yöneticilere raporlanmalıdır.

Raporunuzun yeterince dikkate alınmadığını düşünüyorsanız, şikayetinizi sıkı gizlilik kuralları dahilinde ele almakla görevlendirilmiş olan İSG-Ç Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Sorumluluk

Bu politikanın uygulanmasından tüm şirket çalışanları sorumludur. Şirket yönetimi, yöneticiler, kaptanlar ve formenler; politika ve prosedürler tarafından belirlenen standartların tüm çalışanlara iletilmesinden ve kendi davranışlarının bu konuda iyi bir örnek teşkil etmesinden sorumludur.

Ayrıca, Şirketimiz işletmelerinin güvenliğini artırabilecek herhangi bir öneriyi memnuniyetle karşılar. 

 

Tüm soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.

© Copright 1995 - 2022 | Aras Marine Yatırım Holding