Aras Enstitü

ARAS MARINE TEKNOLOJILERI ENSTITUSU (AR-TECH)

Aras Marine Yatırım Holding’in bir parçası olan Aras Marine Teknolojileri Enstitüsü (AR-TECH); yerel ve uluslararası olarak akredite edilmiş akademik programlar, eğitim programları ve en üst standartta kurslar sunarak, deniz inşaat ve deniz teknolojileri konusunda başta ülkemizin ve dünyanın eğitilmiş insan ihtiyacını karşılamak üzere teşkilatlanmıştır.

Enstitümüz, son derece deneyimli eğitmenlerimiz ve tam donanımlı Denizcilik Simülatör Merkezi (MARSIC) ile öğrencilerimizi; deniz teknolojileri ve deniz inşaat sektöründe karşılaşabilecekleri zorluklarla yüzleştirmek, olası riskler ve alınması gereken tedbirler konusunda senaryo tabanlı eğitim ve simülatör desteği ile geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir.

Aras Marine Yatırım Holding bünyesinde yürüttüğümüz projelerden, deniz inşaat ve deniz teknolojileri konusunda kazandığımız tecrübeler ışığında; uzman olduğumuz alanları öğrencilerimiz ile disiplinli bir şekilde irdeleyerek, onları en kritik durumlarda en doğru kararı verebilecek seviyede yetiştirmek ana hedefimizdir.

En başarılı kuruluşların birçoğu için güvenilir bir ses olarak, deniz inşaat ve deniz teknolojileri alanlarında bilgimizi, sektör ölçütlerini belirlemek, küresel dönüşümlere ayak uydurmak, gelişimlere ilham vermek ve ihtiyaçlar doğrultusunda icatlar üretmek için kullanıyoruz ve kullanacağız.

Ayrıca, açık deniz petrol doğalgaz boru hatları, açık deniz işletme tesisleri, açık deniz inşaatları, gemi kurtarma, enkaz kaldırma ve daha fazlası için riski yönetmek ve güvenlik ve varlık performansını artırmak için önde gelen bir çözüm ortağıyız. Bu alanda faaliyet gösteren yerel ve küresel şirketlerin proje bazlı eğitim ihtiyaçlarını, doğru teknikler ve simülatörler ile karşılayabilecek durumdayız.

Bu işe gönüllü ve yıllarca emeğini vermiş Onursal Başkanımız Mustafa ALPARSLAN’ın öngörüsüyle başlayan Aras Marine Teknolojileri Enstitüsü (AR-TECH), sektöre yetkin insan kaynağını sağlayan, projeleri değerlendirebilen, karşılaşılan zorluklara yeni teknolojiler ile çözümler üreten, dünyada ve Türkiye’de önde gelen eğitim kurumlarının arasında yerini almıştır.

Tüm soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.

© Copright 1995 - 2022 | Aras Marine Yatırım Holding