Please enable JS

İNSAN KAYNAKLARI

KÖKLÜ DEĞER
BAŞARIYA DEĞER

Tüm çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine önem veriyor, mesleki tatminin ve mutluluğun verimi artırdığına inanıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Uzun vadeli sürdürülebilir başarıya çalışanların gücü ve desteği ile ulaşan ARAS, hedefine ulaşma konusunda en önemli değerinin insan kaynakları olduğuna inananıyor. Bu amaçla holdingimiz

  • Yetenekli çalışanları bünyesine kazandırmayı,
  • En etkin işe alım araçlarını kullanarak tercih edilen şirket haline gelmeyi,
  • Çalışanlarına inovatif bakış açılarını kullanabilecekleri, ve görüşlerini dile getirebilecekleri şeffaf bir iletişim ortamı sağlamayı,
  • Verimli çalışma ortamını hedefleyerek sonuç odaklı, hızlı karar alabilmeyi teşvik ederek sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
  • Çalışanların performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek çalışanlarına en iyi uygumalamaları sunmayı benimsemiştir.

ARAS tüm operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliğini, öğrenmenin sürekliliğini ve kurumsal bağlılığı ön planda tutmaktadır.